KİMLER EVLAT EDİNEBİLİR

KİMLER EVLAT EDİNEBİLİR :

-En az beş yıldan beri evli olanlar,
-Otuz yaşını doldurmuş olanlar,
-Evli yada bekar,
-Çocuklu yada çocuksuz kişiler evlat edinebilir.
-Evlat edinecek kişiler isterlerse aynı anda ve değişik zamanlarda biden fazla çocuğu evlat edinebilirler.
-Eşler birlikte evlat edinebilir.
-Evli olmayanlar eğer birlikte yaşıyorlarsa birlikte evlat edinemiyorlar
-Eşlerden biri en az 2 yıl o kişi ile evli ise, otuz yaşını doldurması halinde, eşinin çocuğunu evlat edinebilir.
Evlat edinecek kişilerin evlat edinecekleri çocukla arlarında .on sekiz yaş fark olması,
-Evlat edinenin evlat edineceği çocukla arasında en fazla 40 yaş olması,
– Eşler arasında, 10 yaş tan fazla fark varsa yaşlarının toplamının ortalaması alınır. Diğer durumda, yaşı küçük olan eşin yaş durumu dikkate alınır.
-Tutarlı dengeli kişilik yapısına sahip olanlar.
-Sosyal ilişki açısından, toplumun norm ve değerleri ile örtüşmesi,Atatürk inkılaplarını yaşamında uygulayabilecek düşünce yapısına sahip olmak,
-Ailenin çocuğu yetiştirecek gelir ve kültür düzeyine sahip olması, en az ilkokul mezunu
-Psikolojik ve sosyal durumunun, bir çocuğu yetiştirebilecek yeterlilikte olması,
-Evlat edinecek kişinin yüz kızartıcı bir suçtan ceza almaması,